Te Reo Māori | English Culture for Agile organizations (Conversation set)

Creating opportunities for change for individuals in Agile organizations that leaders can easily action.

 

This conversation set is ideal for organizations that are primarily interested in employee feedback and employee experience within an Agile environment. Culture for Agile is suited for full Agile or mixed Agile organizations. This is a simple variation of the Culture conversation set where some questions have been revised to use Agile terminology. 

 

The great news is we’ve now collaborated with Maurea consulting to translate these conversations into Te Reo Māori to form a dual language conversation set. Together with Maurea consulting, we want to help people ignite their Māori Cultural Competency in a safe, fun and explorative way, making Māori culture accessible. With a history of working with large organizations in Aotearoa and leading change through their Te Kaa programme, Maurea consulting were a natural choice as a partner for Joyous.

 

Within this conversation set, you’ll still find all of the same categories and topics as
you would in the traditional Culture for Agile organizations set; however, questions will be presented with both their English and Te Reo Māori translations.

 

The intent of these dual-language conversations is to help people in Aotearoa positively identify with Māori culture. They will also help people who want to improve their Te Reo Māori as we are able to present the two languages side by side in Joyous.

 

Here is the full conversation set.

 


 

Ngā āhuatanga mahi | Culture and Environment

Te Māramatanga | Clarity

Rated Statement Conversation Starter

I āta whakamāramahia mai ngā whainga me ngā rautaki [o te Kamupene].

Business goals and strategies at [org] are clearly communicated to me.

Ki te āhei koe te pātai koe ki a [ngā ingoa o ngā kaiwhakahaere] mō te ūmanga, he aha ō pātai?

If you could ask [most senior leader's name] any question about the business, what would you ask?

Kei te mārama ngā hua ka puta i tōku tūranga ki te kiritaki.

It is clear how my role delivers value to our customer.
He aha ngā hua whai mana kua puta i a koe i ngā rangi tata nei? 

What value did you help deliver recently that you are proud of?
E tino mārama ana au ki ngā kawatau o taku tūranga mahi.

It is clear what is expected of my squad.
He pātai anō āu e pā ana ki ngā haepapa a tō rōpū?

Do you have any questions about your squad's responsibilities?
Kei te mārama ngā hiahia o tō mātou rōpū e tutuki ai ngā hua pai ki te kiritaki.

It is clear what our squad needs to be working on to deliver value to our customer.
He kaupapa atu anō āu e pā ana ki tō rōpū? 

Is there anything you would like to discuss about what your squad is working on?

Ngā Haepapatanga | Responsibility

Rated Statement Conversation Starter

Kei au te haepapa mō ngā whakatutukitanga o aku mahi.

I feel responsible for my own performance.

He rau maharatanga rānei āu i ngā rangi tata nei mō tētahi āhuatanga whakararu i ō whakatūtukitanga mahi?

Can you share a time when something out of your control affected your performance?
E āhei ana au ki te whakatutuki i ōku mahi ki tāku i kī ai, ki tāku i pai ai.

I have opportunities to perform my role the way I think is best.
He kaupapa atu anō e hiahia ana koe te whai i roto i tō tūranga mahi?

Is there anything you would like to do differently in your role?

Ka rapu au i te āwhina, me ngā rauemi e tika ana kia tutuki pai ai aku mahi.

I seek the help and resources I need to perform my role well.


He rau maharatanga rānei āu ki tētahi wā i raru ai koe i te korenga ōu i whai rauemi?

Can you share a time when a lack of help and resources affected you?

E whakaponotia ana tō mātou rōpū mō te whakatau e pēhea e puta ai he hua.

My squad is trusted to make decisions about how we deliver value.
He aha ia ngā āhuatanga e rongo ai koe ngākau pono?

What helps your squad feel trusted to make decisions?

Te ao kikokiko | Physical Environment

Rated Statement Conversation Starter

Nā ngā pūnaha me ngā tukanga ki [wāhi mahi] i tūtuki pai i au ngā mahi i tōku tūranga.

The systems and processes at [org] allow me to perform my role well.

He aha tētahi panonitanga e pai ake ai ō whakatūtukitanga mahi?

What is one thing you would change to help your squad perform better?

Kei te tika ngā whakaritenga mahi a tōkū rōpū e hāngai nei ki te taiao a Agile.

My squad's physical environment is suited to an agile way of working.
 He aha ngā huarahi urutau e taea ai tō rōpū te whakarerekē ake i te taiao kikokiko kia hāngai ake ai ki a Agile?

What ways could your squad adapt the physical environment to be more suited to agile?
Ka nui te tautokotia o tō mātou rōpū e ētahi atu o te hunga whai pānga Kakama ki [wāhi mahi]

Our squad receives good support from other agile stakeholders at [org].
Kei te maumahara rānei koe ki tētahi wā i kore ai koutou ko tō rōpū i tautokotia?

Can you share a time when there weren't people available to support your squad?
Kei tō mātou rōpū ngā taputapu tika hei tautoko i tētahi huarahi mahi e Agile.

My squad has the right tools to support an agile way of working.
He kaupapa/āhuatanga rānei e pai ake ai tō whakatutuki haere i ō mahi?

Would anything help you perform your role better?

 


Te Matatika me te Whakaurunga | Fairness and Inclusion

Ngā hononga | Belonging

Rated Statement Conversation Starter

He pai noa ki a au te tuari i ōku whakaaro ki tōku rōpū.

I feel comfortable sharing my ideas with my squad.

He whakaaro anō ōu e hiahia ana koe te tākoha mai?

Do you have any ideas that you would like to share?

E rongo nei au i te wairua tūhono ki tōku rōpū.

I feel connected to my squad.
He aha ngā āhuatanga tūhono i a koe ki tō rōpū?

What helps you feel connected to your squad?

Ka rongo au i tōku hononga ki te rōpū whānui ki [wāhi mahi].

I feel connected to the wider [org] team.

He rōpū, he tāngata rānei puta noa i a [wāhi mahi] e hiahia nei koe te tūtakitaki?

Are there any squads or people across [org] that you would like to get to know better?

He pai noa ki a au te uru ki ngā whakaritenga me ngā mahi a tō mātou rōpū.

I feel comfortable participating in squad rituals and activities.
He aha ngā whakaritenga me ngā mahi tino pai ki a koe?

What rituals and activities do you feel most comfortable taking part in?

Te Matatika | Fairness

Rated Statement Conversation Starter

He mema taiea tonu au mō tōku rōpū.

I feel like a valued member of my squad.

Te rongo rau āio - he aha ki a koe te tikanga o tēnei mō tō rōpū?

Feeling valued - what does that look like for you in your squad?

E rongo ana au i te ngākau whakaute ki [wāhi mahi].

I'm treated with respect at [org].

He aha tēnei mea te whakaute ki a koe, i roto i tō tūranga mahi?

What does respect mean for you in your role?

E rongo ana au i te wairua whakamiha mō ōku mahi.

I feel appreciated for the work that I do.
Me pēhea koe whakanuitia ai mō ōu mahi?

How do you like to be appreciated for your efforts?
Kei te rongohia mai au i ngā wā e whakaputa ana au i ōku whakaaro i ngā hui whakamahere.

I feel heard when I share my thoughts in our planning sessions.
Kia rongohia koe - he aha ki a koe tōna tikanga?

Feeling heard - what does that look like for you?

Āheinga | Opportunity

Rated Statement Conversation Starter
Ka āhei au ki te kōrero mō tōku kaunekenga, me tōku whanaketanga.

I have opportunities to discuss my progress and development.
He take atu ano āu kia kōrerotia?

Is there anything you would like to discuss?

Ka whai wāhi atu anō au ki ngā whakataunga e pā ana ki tōku rōpū.

I have opportunities to help make decisions that affect my squad.

He take, ngā whakataunga rānei āu e hiahia ana koe te whai? 

Are there any discussions or decisions you would like to be a part of?

Nā taku tūranga mahi i whai āheinga ai au ki te ako.

My role provides me with opportunities to learn.
Mēnā rānei he kaupapa hei ako māu [i ngā marama e ono] e tū mai nei, he aha ēnei kaupapa?

If you could learn anything in the next [six months], what would you like to learn?
Ka whai āheinga au ki te whakapakari, ki te whakawhanake hoki i a au anō.

I have opportunities to grow and develop.
He āheinga whai pūkenga, whai whanaketanga rānei e hiahia ana koe te whai [i tua atu i te ono marama]? 

Are there any training or development opportunities you would like to take part in [over the next six months]?

 


Te Oranga| Well-being

Tautoko | Support

Rated Statement Conversation Starter

I ngā wā e raru ana au, he tere ngā kaimahi o [wāhi mahi] ki te tautoko mai.

People at [org] are quick to offer support when I'm not okay.

Āwhinatia mai, kia mārama ai mātou i ngā āhuatanga whakararu ana i a koe. Me aro mātou ki te aha?

Help us recognise when you're not okay. What should we be looking out for?

Ka hoki mai ngā kōrero taunaki a [aku hoa aropā me ngā kaihautū] e mārama ai au kei hea ngā wāhi hei whakapakari i a au.

I receive regular feedback that helps me understand how I can improve.
Me pēhea te whakahokinga o ngā kōrero ki a koe?

How do you like to receive feedback?

Ki a au, he pai ngā mahi a [wāhi mahi] ki te tiaki i tōku hauora ā-hinengaro.

I feel like [org] cares about my mental well-being.

He aha tētahi āhuatanga hei aronga mā [ingoa kamupene] ki te whakamauru i tō hauora ā-hinengaro?

What is one thing [org] can do to support your mental well-being? 

He kaimahi kei [wāhi mahi] e whakarite ana i tēnei wāhi hei wāhi mahi whai tautoko mōku.

There are people at [org] that create a supportive working environment for me.
He uauatanga rānei āu kei tō rōpū kia tautokotia?

Are there any challenges you face in your squad that you would like more support with?

Te nui o te/ngā mahi | Workload

Rated Statement Conversation Starter
He pai noa ki au te nui o ngā mahi ka whāia e mātou mō ia terenga.

I feel comfortable with the volume of work we commit to for each sprint.
He aha rā tētahi tauira mō tētahi wā i manawa ū rawa ai tō rōpū ki taua kaupapa?

Can you share an example when the squad overcommitted?

E ngāwari ana ki konei, kia ihonui ai ngā āhuatanga ki ōku mahi, ki te kāinga hoki.

I have the flexibility I need to balance both work and home. 

He aha ngā tikanga mahi papai ki a koe?

What is your ideal way of working?

Ko te āhua o te tere o ngā mahi o tō mātou rōpū ka taea tonu, haere ake nei.

The pace at which my squad works is sustainable.
He aha te mea e taea ai kia toitū tonu ai te āhua o te tere o ōu mahi?

What is one thing that would help you maintain a sustainable pace?
E koa ana te ngākau i te ihonui o aku mahi me ētahi atu āhuatanga o tōku oranga.

I'm satisfied with the balance between work and other aspects of my life.
He aha tētahi tino āhuatanga e ihonui ai koe i roto i ō mahi me tōu kāinga?

What is one thing that would help you keep a healthy balance between work and home?

Taumarutanga | Security

Rated Statement Conversation Starter
He pai ki a au te huarahi ahunga o [wāhi mahi].

The direction [org] is heading in feels good to me.
He aha tētahi āhuatanga e pīrangi ana koe ki [wāhi mahi] hei ngā rā ki tua?

What is one thing you would like to see in your future with [org]?

I roto i tōku umanga mahi ki [wāhi mahi], kei te kite au i tētahi huarahi e toro ai au ki tua.

I see a path for me to advance my career at [org].

He whāinga pae tata, pae tawhiti rānei āu?

Do you have any short-term or long-term career goals?

E haumaru ana tōku noho i te mahi.

I feel safe at work.

He ngā āhuatanga nui hei whakatutukitanga kia haumaru ai tō noho ki [wāhi mahi]?

What is the most important thing that can be done to keep you safe at [org]?

He pai noa ki a au te tuku i ōku ake māharahara ki tōku rōpū.

I feel comfortable voicing any concerns I may have to my squad.
He anipā rānei āu hei whakapuakitanga?

Do you have any concerns you would like to share?


Te/Ngā Whakaurunga | Engagement

Te Ngākau nui | Dedication

Rated Statement Conversation Starter

Mā roto i ngā whakapātaritari o ōku mahi, ka kitea tōku pakaritanga ake. 

My role challenges me in a way that leads to personal growth.

Ka taea e koe te whakaaro mō tētahi whakapātaritaringa i pakari ake ai koe i ngā rangi tata nei?

Can you share a challenge that lead to personal growth?

Kei tōku tūranga mahi ka rongo au i ōku ekenga ki ngā taumata.

My role gives me a sense of personal achievement.
He aha t/ētahi putanga e hiahia ana koe te whakatutuki, atu i konei ki [te tau e tū mai nei]?

What is one thing you want to achieve between now and [next year]?
He mea nui te kiritaki ki a au.

Our customer is important to me.
Ka pēhea nei te whakakaha ake i tō tuku aroha ki tō kiritaki?

How might you build more empathy for your customer?
Nā tōku tūranga mahi i rongo ai au i te wairua whakatutuki.

My role provides me with a sense of fulfilment.
He aha ngā āhuatanga whakahirahira rawa i roto i ō mahi?

What is the most fulfilling part of your role?

Te Rūmakitanga | Immersion

Rated Statement Conversation Starter
Ki a au, e haere ngātahi ana ōku pūkenga, me ngā momo uauatanga o tōku tūranga mahi.

I feel there is a good balance between my skills and the difficulty of my role.
He āhuatanga e māmā rawa ana, e uaua rawa ana rānei kei tō tūranga mahi?

Are there any aspects of your role that are too easy or too difficult?

Nōku e mahi ana, ka tere pau te wā.

Time passes quickly when I'm working.

Ka aha koe i ngā wā e pōturi hāere ana te āhua o ngā mahi?

When you find that time is passing slowly, what are you most likely to be doing? 

Kei te tika te whakamahi o tōku rōpū i aku pūkenga, mātauranga, wheako hoki.

My squad makes good use of my skills, knowledge, and experience.
He huarahi atu rānei hei whakapai ake māu kia whai hua ai?

Are there any other ways you could add more value?

He māmā mōku te arotahi ki aku mahi.

I find it easy to concentrate on my work.

Ka aha koe i ngā wā e hāngai pū ana koe ki ō mahi? 

When you feel really focused at work, what are you most likely to be doing?

Āhua/Mauri/Wairua | Energy

Rated Statement Conversation Starter
He rawe noa iho ki a au te whakapaunga werawera ki tōku rōpū.

I feel good about how my time and energy are used in my squad.
He aha atu tētahi huarahi e āwhina ai koe ki te whakapai ake i ngā whakaritenga mahi a tō rōpū?

What is one way you would help your squad operate better?
He pai ki a au te mahi i te ara a agile.

I enjoy working in an agile way.
He aha ki a koe ngā āhuatanga pārekareka mō te mahi ki tētahi rōpū?

What do you find enjoyable about working in a squad?
I ngā wā o te tōnuitanga, ka hihiko tonu au ki ngā mahi.

I'm motivated at work even when things are challenging.
Ka taea e koe te whakaaro ki tētahi rangi i āhua waimeha ai te hihiri i roto i ō mahi?

Can you share a time when you struggled to find motivation in your role?
I te nuinga o te wā, he pai taku noho ki tōku tūranga mahi.

Most days I feel good about my role.
He aha ki a koe tētahi rangi tino pai?

What does a great day look like for you?

 


eNPS

 

Rated Statement Conversation Starter
Āe rānei, kao rānei, ka tūtohua atu e koe tēnei wāhi mahi ki tētahi?

How likely are you to recommend working here?
He aha ētahi āhuatanga taunaki i a koe ki roto i ō mahi ki [wāhi mahi]?

What would help you have the best work experience at [org]?