Te Reo Māori | English Transformation (Conversation set)

The transformation conversation set aligns with the ADKAR change management model and is centred around individual experiences of change.

 

You may be familiar with our Transformation conversation set. This set can be used by leaders to prime conversations with their team members about change.

 

The great news is we’ve now collaborated with Maurea consulting to translate these conversations into Te Reo Māori to form a dual language conversation set. Together with Maurea consulting, we want to help people ignite their Māori Cultural Competency in a safe, fun and explorative way, making Māori culture accessible. With a history of working with large organisations in Aotearoa and leading change through their Te Kaa programme, Maurea consulting were a natural choice as a partner for Joyous.

 

Within this conversation set, you’ll still find all of the same categories and topics as
you would in the traditional Transformation set; however, questions will be presented with both their English and Te Reo Māori translations.

 

The intent of these dual-language conversations is to help people in Aotearoa positively identify with Māori culture. They will also help people who want to improve their Te Reo Māori as we are able to present the two languages side by side in Joyous.

 

Here is the full conversation set.

 


ADKAR

Whai aronga | Awareness

Rated Statement Conversation Starter

E mārama ana he aha a [X] e/i panoni nei/ai.

It is clear why [X] is changing/changed.

He kaupapa atu anō hei whakaarotanga mā tātou e kawe haere nei i [te panonitanga]?

Is there anything we need to consider when carrying out [the change]?

E mārama ana ka pēhea [e panonitia] e mātou.

It is clear how we will [make the change].

He wāhanga rānei kei tō tātou māhere me āta tihoria anō?

Are there any gaps in our plan?

E mārama ana ngā tūraru ki te kore mātou e [panoni].

It is clear what the risks are if we do not [change].

He aha te tūraru nui rawa e kitea nei e koe?

What is the biggest risk you see?

E mārama ana ka pēhea te [panonitanga] e pā mai ki ahau.

It is clear how [the change] impacts me.

He pātai rānei āu e pā ana ki [te panonitanga]?

Do you have any questions about [the change]?

Ngā hiahia | Desire

Rated Statement Conversation Starter

E hāneanea ana te noho i ngā [panonitanga].

I feel comfortable with [the change].

He ngā whakaaro kei a koe e pā ana ki te [panonitanga]?

What thoughts do you have about [the change]?

E hiahia ana kia whai wāhi ai ahau ki te/ngā mahi [panonitanga].

I want to be involved in [the change].

He aha ō hiahia e whai wāhi ai koe ki te mahi [panonitanga]?

How would you like to be involved in [the change]?

E hihiko ana ahau i tōku whai wāhitanga ki te mahi [panonitanga].

I feel motivated to be a part of [the change].

He aha te/ngā āhuatanga e hihiko ai koe me tō whai wāhitanga?

What would motivate you to become more involved?

E mārama ana ka pēhea e puta ai he hua ki [te kamupene] i te [panonitanga].

It is clear how [the change] will benefit [org].

Ki ō whakaaro, he aha tō tātou tino āheinga?

What do you think is our biggest opportunity?

Mātauranga | Knowledge

Rated Statement Conversation Starter

E mārama ana ki ngā kawatau kei runga i ahau.

It is clear what is expected of me.

He pātai rānei āu mō āu whakaritenga mahi inā mana ai [te panonitanga]?

Do you have any questions about how you should be working once [change occurs]?

E mārama ana ki ēhea tukanga e whakapanonihia ana.

It is clear which processes are changing.

He tukanga anō kāre i te tino mārama?

Are there any processes that are unclear?

E mārama ana me pēhea te whakamahi i [ngā rauemi hou].

It is clear how to use [the new tools].

He aha atu ētahi mōhiotanga e whai nei koe e pā ana ki [ngā rauemi hou]?

Is there anything more you'd like to know about [the new tools]?

I rite pai ana ahau ki te mahi [i te panonitanga].

I feel well-prepared to carry out [the change].

He aha ētahi akoranga whakamōhiotanga rānei hei hua māu?

What further training or information would you benefit from?

Pūkenga | Ability

Rated Statement Conversation Starter

Kua whai wā ahau ki te whakaharatau [i te whakapanonitanga] .

I have been given time to practice [the change].

He pūkenga, he whanonga rānei hei whakaharataunga māu?

Are there any skills or behaviours you would like to practice more?

Kua whakaakona mai ahau e [ngā mātanga].

I have received coaching from [experts].

Ko wai tētahi atu tangata e hiahia ana koe kia noho ki tō taha mahi ai?

Is there anyone you would like some 1-1 time with?

He pai noa iho ki a au te whakamātau i aku [pūkenga hou].

I feel comfortable experimenting with [my new skills].

He aha ngā āhuatanga pai ki a koe inā whakamātau i ō [pūkenga hou]?

What helps you feel comfortable experimenting with [new skills]?

E mārama ana te whakaara kaupapa e pā ana ki [te panonitanga].

It is clear how to raise potential problems with [the change].

Kei te kite rānei koe i ētahi raruraru e pā ana ki [te panonitanga]?

Do you see any potential problems with [the change]?

Whakaūnga | Reinforcement

Rated Statement Conversation Starter

Ka tae mai ngā whakahoki kōrero mai e urutau nei ki [te panonitanga].

I receive regular feedback about how I am adapting to [the change].

Ko tēhea te ara pai ki te whakahoki kōrero ki a koe?

How do you like to receive feedback?

Ka mihia ahau mō aku kauneke e urutau nei ki [te panonitanga].

I get acknowledged for my progress in adapting to [the change].

Me pēhea mihia ai ō kaunekenga?

How do you like your progress to be acknowledged?

Ka whakanuia ahau inā angitū ai ahau ki te urutau ki [te panonitanga]

I am recognised when I successfully adapt to [change].

Me pēhea e whakanuia ai koe?

How do you like to be recognised?

Ka mākona a roto i aku urutau i [te panonitanga].

I feel satisfied with how I am adjusting to [the change].

He aha ngā āhuatanga āwhina i a koe ki te tauwhiro i [panonitanga]?

What would help you to maintain [the change]?