Te Reo Māori | English Culture (Conversation set)

Creating opportunities for change for individuals that leaders can easily action.

 

You may be familiar with The Employee Experience Genome Project. It’s our most popular conversation set and is used to prime conversations about individual employee experiences. 

 

The great news is we’ve now collaborated with Maurea consulting to translate these conversations into Te Reo Māori to form a dual language conversation set. Together with Maurea consulting, we want to help people ignite their Māori Cultural Competency in a safe, fun and explorative way, making Māori culture accessible. With a history of working with large organisations in Aotearoa and leading change through their Te Kaa programme, Maurea consulting were a natural choice as a partner for Joyous.

 

Within this conversation set, you’ll still find all of the same categories and topics as
you would in the traditional EX Genome set; however, questions will be presented with both their English and Te Reo Māori translations.

 

The intent of these dual-language conversations is to help people in Aotearoa positively identify with Māori culture. They will also help people who want to improve their Te Reo Māori as we are able to present the two languages side by side in Joyous.

 

Here is the full conversation set.

 Ngā āhuatanga mahi | Culture and Environment

Te Māramatanga | Clarity

Rated Statement Conversation Starter

I āta whakamāramahia mai ngā whainga me ngā rautaki [o te Kamupene].

Business goals and strategies at [org] are clearly communicated to me.

Ki te āhei koe te pātai koe ki a [ngā ingoa o ngā kaiwhakahaere] mō te ūmanga, he aha ō pātai?

If you could ask [most senior leader's name] any question about the business, what would you ask?

E kitea ana te mārama ka pēhea taku tūranga mahi e angitū ai a [wāhi mahi].

It is clear how my role contributes to the success of [org].

Ko wai, he aha ia rānei tētahi tauira i puta ai he hua i ō mahi i tēnei marama?

Can you share an example of someone or something that benefited from the work you did this month?

E tino mārama ana au ki ngā kawatau o taku tūranga mahi.

It is clear what is expected of me in my role.

He pātai rānei āu mō tō tūranga mahi, me ōna haepapa?

Do you have any questions about your role and responsibilities?

E mārama ana au ki āku mahi hei [ngā marama e toru] e tū mai.

It is clear what I need to be working on over the next [three months].

He take rānei āu hei whiriwhiringa mō te āhua ki ō mahi?

Is there anything you would like to discuss about your work?

Ngā Haepapatanga | Responsibility

Rated Statement Conversation Starter

Kei au te haepapa mō ngā whakatutukitanga o aku mahi.

I feel responsible for my own performance.

He rau maharatanga rānei āu i ngā rangi tata nei mō tētahi āhuatanga whakararu i ō whakatūtukitanga mahi?

Can you share a time when something out of your control affected your performance?

E āhei ana au ki te whakatutuki i ōku mahi ki tāku i kī ai, ki tāku i pai ai.

I have opportunities to perform my role the way I think is best.

He kaupapa atu anō e hiahia ana koe te whai i roto i tō tūranga mahi?

Is there anything you would like to do differently in your role?

Ka rapu au i te āwhina, me ngā rauemi e tika ana kia tutuki pai ai aku mahi.

I seek the help and resources I need to perform my role well.

He rau maharatanga rānei āu ki tētahi wā i raru ai koe i te korenga ōu i whai rauemi?

Can you share a time when a lack of help and resources affected you?

E rongo ana au i te ngākau pono ka tutuki pai i a au ngā mahi.

I feel trusted to do a good job.

He aha ia ngā āhuatanga e rongo ai koe ngākau pono?

What helps you feel trusted?

Te ao kikokiko | Physical Environment

Rated Statement Conversation Starter

Nā ngā pūnaha me ngā tukanga ki [wāhi mahi] i tūtuki pai i au ngā mahi i tōku tūranga.

The systems and processes at [org] allow me to perform my role well.

He aha tētahi panonitanga e pai ake ai ō whakatūtukitanga mahi?

What is one thing you would change to help you perform better?

Ka tutuki pai i a au ngā mahi i tōku tūranga, nā ngā wāhi mahi kua rohea mai ki au.

My physical workspaces allow me to perform my role well.

Mēnā ka taea e koe, he aha tētahi āhuatanga kei tō mahi ka hiahia koe ki te panoni?

What is one thing you would change about your work environment if you could?

E wātea ana he tāngata ki te tuku āwhina i ngā wā e nui ana ngā mahi.

There are always people available to help when work gets busy.

E maumahara ana koe ki tētahi wā kāore tētahi i wātea ki te āwhina?

Can you share a time when there weren't people available to help?

Nā ngā taputapu, hangarau ki [te wāhi mahi] i taea ai au te whakatutuki pai i ōku mahi.

The tools, technology, and equipment at [org] allow me to perform my role well.

He kaupapa/āhuatanga rānei e pai ake ai tō whakatutuki haere i ō mahi?

Would anything help you perform your role better?

 


Te Matatika me te Whakaurunga | Fairness and Inclusion

Ngā hononga | Belonging

Rated Statement Conversation Starter

He pai noa iho ki a au te whakaputa i ōku whakaaro.

I feel comfortable sharing my ideas.

He whakaaro anō ōu e hiahia ana koe te tākoha mai?

Do you have any ideas that you would like to share?

Kua tau taku noho ki waenga i te rōpū.

I feel like I'm part of a team.

He aha ngā āhuatanga ka rongo koe, e whai urunga mai ai koe ki tēnei rōpū?

What helps you feel like part of a team?

Ka rongo au i tōku hononga ki te rōpū whānui ki [wāhi mahi].

I feel connected to the wider [org] team.

He rōpū, he tāngata rānei ki [wāhi mahi] e hiahia ana koe te torotoro?

Are there any teams or people across [org] that you would like to get to know better?

E hāneanea ana taku mahi tahi me [te rōpū] ki te whiriwhiri kōrero, ki te mahi ngohe hoki.

I feel comfortable participating in [team] discussions and activities.

He aha ngā take, ngā ngohe rānei e tau pai ai tō ngākau ki te whai?

What discussions and activities do you feel most comfortable taking part in?

Te Matatika | Fairness

Rated Statement Conversation Starter

Ki a au, he mema whai hua au ki tēnei rōpū o [wāhi mahi].

I feel like a valued member of the [org] team.

Te rongo i tō pai - he aha ki a koe tēnei rongo ki roto i ō mahi?

Feeling valued - what does that look like for you in your role?

E rongo ana au i te ngākau whakaute ki [wāhi mahi].

I'm treated with respect at [org].

He aha tēnei mea te whakaute ki a koe, i roto i tō tūranga mahi?

What does respect mean for you in your role?

E rongo ana au i te wairua whakamiha mō ōku mahi.

I feel appreciated for the work that I do.

Me pēhea koe whakanuitia ai mō ōu mahi?

How do you like to be appreciated for your efforts?

E rangona ana tōku reo inā whakaputa au i ōku whakaaro.

I feel heard when I share my thoughts.

Kia rongohia koe - he aha ki a koe tōna tikanga?

Feeling heard - what does that look like for you?

Āheinga | Opportunity

Rated Statement Conversation Starter

Ka āhei au ki te kōrero mō tōku kaunekenga, me tōku whanaketanga.

I have opportunities to discuss my progress and development.

He take atu ano āu kia kōrerotia?

Is there anything you would like to discuss?

E āhei ana au ki te whakatau kaupapa e hāngai ana ki tōku tūranga mahi.

I have opportunities to help make decisions that affect my role.

He take, ngā whakataunga rānei āu e hiahia ana koe te whai?

Are there any discussions or decisions you would like to be a part of?

Nā taku tūranga mahi i whai āheinga ai au ki te ako.

My role provides me with opportunities to learn.

Mēnā rānei he kaupapa hei ako māu [i ngā marama e ono] e tū mai nei, he aha ēnei kaupapa?

If you could learn anything in the next [six months], what would you like to learn?

Ka whai āheinga au ki te whakapakari, ki te whakawhanake hoki i a au anō.

I have opportunities to grow and develop.

He āheinga whai pūkenga, whai whanaketanga rānei e hiahia ana koe te whai [i tua atu i te ono marama]?

Are there any training or development opportunities you'd like to take part in [over the next six months]?

 


Te Oranga| Well-being

Tautoko | Support

Rated Statement Conversation Starter

I ngā wā e raru ana au, he tere ngā kaimahi o [wāhi mahi] ki te tautoko mai.

People at [org] are quick to offer support when I'm not okay.

Āwhinatia mai, kia mārama ai mātou i ngā āhuatanga whakararu ana i a koe. Me aro mātou ki te aha?

Help us recognise when you're not okay. What should we be looking out for?

Ka hoki mai ngā kōrero taunaki a [aku hoa aropā me ngā kaihautū] e mārama ai au kei hea ngā wāhi hei whakapakari i a au.

I receive regular feedback [from my peers and leaders] that helps me understand how I can improve.

Me pēhea te whakahokinga o ngā kōrero ki a koe?

How do you like to receive feedback?

Ki a au, he pai ngā mahi a [wāhi mahi] ki te tiaki i tōku hauora ā-hinengaro.

I feel like [org] cares about my mental well-being.

He aha tētahi āhuatanga hei aronga mā [ingoa kamupene] ki te whakamauru i tō hauora ā-hinengaro?

What is one thing [org] can do to support your mental well-being?

He kaimahi kei [wāhi mahi] e whakarite ana i tēnei wāhi hei wāhi mahi whai tautoko mōku.

There are people at [org] that create a supportive working environment for me.

He wero rānei kei mua i tōu aroaro e whai tautoko ana koe ki te whakatika ki tō tūranga mahi?

Are there any challenges you face in your role that you would like more support with?

Te nui o te/ngā mahi | Workload

Rated Statement Conversation Starter

He pai te whakahaeretanga o aku mahi.

My workload is manageable.

He aha tētahi mea e āhei ai koe te whakatutuki i ō mahi kia tika ai?

What is one thing that would help you keep on top of your workload?

E ngāwari ana ki konei, kia ihonui ai ngā āhuatanga ki ōku mahi, ki te kāinga hoki.

I have the flexibility I need to balance both work and home. 

He aha ngā tikanga mahi papai ki a koe?

What is your ideal way of working?

Kei te nui te wā mōku ki te whakaputa i ngā hua e kounga ana.

I have the time I need to deliver quality results.

Ka taea e koe te tohu mai tētahi e tauira e tohu mai ana i tō kore whai wā?

Can you share a recent example when you didn't have the time?

E koa ana te ngākau i te ihonui o aku mahi me ētahi atu āhuatanga o tōku oranga.

I'm satisfied with the balance between work and other aspects of my life.

He aha tētahi tino āhuatanga e ihonui ai koe i roto i ō mahi me tōu kāinga?

What is one thing that would help you keep a healthy balance between work and home?

Taumarutanga | Security

Rated Statement Conversation Starter

He pai ki a au te huarahi ahunga o [wāhi mahi].

The direction [org] is heading in feels good to me.

He aha tētahi āhuatanga e pīrangi ana koe ki [wāhi mahi] hei ngā rā ki tua?

What is one thing you would like to see in your future with [org]?

I roto i tōku umanga mahi ki [wāhi mahi], kei te kite au i tētahi huarahi e toro ai au ki tua.

I see a path for me to advance my career at [org].

He whāinga pae tata, pae tawhiti rānei āu?

Do you have any short-term or long-term career goals?

E haumaru ana tōku noho i te mahi.

I feel safe at work.

He ngā āhuatanga nui hei whakatutukitanga kia haumaru ai tō noho ki [wāhi mahi]?

What is the most important thing that can be done to keep you safe at [org]?

He pai noa iho ki a au te whakaputa i ōku whakaaro.

I feel comfortable voicing any concerns I may have.

He anipā rānei āu hei whakapuakitanga?

Do you have any concerns you would like to share?Te/Ngā Whakaurunga | Engagement

Te Ngākau nui | Dedication

Rated Statement Conversation Starter

Mā roto i ngā whakapātaritari o ōku mahi, ka kitea tōku pakaritanga ake.

My role challenges me in a way that leads to personal growth.

Ka taea e koe te whakaaro mō tētahi whakapātaritaringa i pakari ake ai koe i ngā rangi tata nei?

Can you share a recent challenge that lead to personal growth?

Kei tōku tūranga mahi ka rongo au i ōku ekenga ki ngā taumata.

My role gives me a sense of personal achievement.

He aha t/ētahi putanga e hiahia ana koe te whakatutuki, atu i konei ki [te tau e tū mai nei]?

What is one thing you want to achieve between now and [next year]?

He mea nui ki a au ngā mahi e whai nei au.

The work I do is important to me.

He aha ngā ahuatanga mahi tino hirahira rawa atu ki a koe?

What aspects of your work are important to you?

Nā tōku tūranga mahi i rongo ai au i te wairua whakatutuki.

My role provides me with a sense of fulfilment.

He aha ngā āhuatanga whakahirahira rawa i roto i ō mahi?

What is the most fulfilling part of your role?

Te Rūmakitanga | Immersion

Rated Statement Conversation Starter

Ki a au, e haere ngātahi ana ōku pūkenga, me ngā momo uauatanga o tōku tūranga mahi.

I feel there is a good balance between my skills and the difficulty of my role.

He āhuatanga e māmā rawa ana, e uaua rawa ana rānei kei tō tūranga mahi?

Are there any aspects of your role that are too easy or too difficult?

Nōku e mahi ana, ka tere pau te wā.

Time passes quickly when I'm working.

Ka aha koe i ngā wā e pōturi hāere ana te āhua o ngā mahi?

When you find that time is passing slowly, what are you most likely to be doing? 

E tino whakamahia ana ōku pūkenga, mātauranga, wheako i roto i tōku tūranga mahi.

My role makes good use of my skills, knowledge, and experience.

He kaupapa atu anō ka taea e koe te whakapaipai ake?

Are there any other areas where you could add value?

He māmā mōku te arotahi ki aku mahi.

I find it easy to concentrate on my work.

Ka aha koe i ngā wā e hāngai pū ana koe ki ō mahi?

When you feel really focused at work, what are you most likely to be doing?

Āhua/Mauri/Wairua | Energy

Rated Statement Conversation Starter

Ki a au, e pai noa ana te āhua o taku whakapau wā, whakapau kaha hoki ki tōku tūranga mahi.

I feel good about how my time and energy are used in my role.

He aha tētahi huarahi e pai ake ai ngā mahi ki [wāhi mahi]?

What is one way you would help [org] operate better?

He pārekareka ki a au taku tūranga mahi.

I enjoy my role.

He aha ngā āhuatanga kei tō mahi e pārekareka ana ki a koe?

What do you find enjoyable at work?

I ngā wā o te tōnuitanga, ka hihiko tonu au ki ngā mahi.

I'm motivated at work even when things are challenging.

Ka taea e koe te whakaaro ki tētahi rangi i āhua waimeha ai te hihiri i roto i ō mahi?

Can you share a recent time when you struggled to find motivation in your role?

I te nuinga o te wā, he pai taku noho ki tōku tūranga mahi.

Most days I feel good about my role.

He aha ki a koe tētahi rangi tino pai?

What does a great day look like for you?

 


eNPS

eNPS

Rated Statement Conversation Starter

Āe rānei, kao rānei, ka tūtohua atu e koe tēnei wāhi mahi ki tētahi?

How likely are you to recommend working here?

He aha ētahi āhuatanga taunaki i a koe ki roto i ō mahi ki [wāhi mahi]?

What would help you have the best work experience at [org]?